Turku 2011 avajaiset

Tervetuloa Arvio2011 -sivustolle

Arvio2011 on monialainen, Turun yliopiston johdolla toteutettava tutkimusohjelma, jonka tehtävänä on arvioida eri tavoin Turku 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeen vaikutuksia vuodesta 2006 vuoteen 2016. Keskeinen tehtävä liittyy pitkäkestoisten vaikutusten arviointiin.

Arvioinnin yleisenä lähtökohtana ovat Euroopan komission kulttuuripääkaupunkiohjelmalle asettamat tavoitteet ja erityisenä lähtökohtana Turku 2011 –strategiassa mainitut tavoitteet sekä niiden saavuttamisen keinot ja niitä tukevat arvot. Arvio2011 –ohjelman pääteemat käsittelevät kulttuuripääkaupunkia prosessina, kulttuuripääkaupungin synnyttämää hyvinvointia, osallisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta sekä talouteen, ympäristöön, kaupunkitilaan, kaupungin imagoon ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Kulttuuripääkaupungin tarkastelu indikaattoreina perustuu vuonna 2010 valmistuneen, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja edustavan työryhmän (ECoC Policy Group) raporttiin, jossa tavoitteena on esittää yhtenäinen perusta mm. indikaattoreiden käytölle tulevien kulttuuripääkaupunkien arvioinnissa.

Arvio2011 käsittää koko kulttuuripääkaupunkivuoden sisällön liittyen sekä tapahtumahankkeisiin että tutkimuksen ja kehittämisen hankkeisiin. Turku 2011 –arviointiohjelman taustalla on eri tutkimusaloja edustava arviointiryhmä.